Novosti - vpis v 4. letnikObvestila

Omejitev vpisa na tehniku računalništva (PTI)

Omejitev vpisa na tehniku računalništva (PTI)

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je podalo soglasje k predlogu sveta Srednje tehniške šole Koper, da se vpis na program tehnik računalništva (PTI) omeji. Trenutno je prijavljenih 34 kandidatov. To pomeni, da šola ne bo mogla sprejeti vseh prijavljenih  in bo pri izboru upoštevala:

– učni uspeh iz slovenščine, matematike in splošni učni uspeh v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk;

– učni uspeh iz slovenščine, strokovnega predmeta in splošni uspeh pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk.

Za dijake, ki bodo opravili zaključni izpit na naši šoli v spomladanskem roku, bo šola podatke o ocenah  pridobila iz obstoječih evidenc (tako o ocenah v 1., 2. in 3. letniku kot o zaključnem izpitu).

Dijaki bodo o rezultatih izbirnega postopka obveščeni s sklepom, ki ga bomo vsem prijavljenim poslali po pošti, najkasneje do 3. 7. 2024. Minimum točk, potrebnih za sprejem, bo objavljen na spletni strani šole.

Skip to content