STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Zaposleni

STROKOVNI DELAVCI – UČITELJI
V šolskem letu 2020/21 na šoli poučujejo naslednji učitelji:
 
Učitelj Predmet, ki ga poučuje Razrednik Nadomestni razrednik
Babič, Biljana Praktični pouk    
Božič, Matej Praktični pouk 2. Čb Damjan Uranjek
Cerkvenik, Karmen Matematika    
Dragutinović, Tadej Praktični pouk    
Falkner, Anja Italijanščina    
Florjančič, Andrej Računalništvo    
Fabe, Nina Angleščina    
Gazič, Mojca Likovna umetnost, umetnost, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Gorjan, Melina Praktični pouk    
Grižonič, Simon Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. Bg Marija Slavec
Harcet, Franjo Praktični pouk    
Hreščak, Erika Angleščina 2. B Dušan Šircelj
Hrvatin, Barbara Podjetništvo, organizacija poslovanja 3. Čb Nevio Kocjančič
Ivančič, Matjaž Fizika 2. Bg Joža Umer
Jahn, Marjan Praktični pouk    
Jazbec, Monika Športna vzgoja    
Jurkovič, Ana Slovenščina 3. CbF Nina Fabe
Jurkovič, Marija Matematika 4. B Igor Kozjak
Kastelic, Nedjan Praktični pouk    
King, Mojca Matematika 5. Brs Jadran Plaznik
Kocjančič, Dolores Italijanščina 1. B Franjo Kuzman
Kocjančič, Nevio Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 3. ČaD Elen Zrinski
Kokole, Janko Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. D Robert Rečnik
Korošec, Erika Geografija, družboslovje, psihologija 2. Ag Bojana Pečar Bole
Kozjak, Igor Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Krt, Siniša Zgodovina, družboslovje 3. Ag Katarina Novoselec
Küssel, Matej praktični pouk    
Kuzman, Franjo Praktični pouk    
Ledinek Pahor, Bianka Slovenščina 3. B Matej Küssel
Lenassi, Andreja Matematika 2. CaD Tomaž Parovel
Maraž, Jelica Slovenščina 4. Ag Andrej Florjančič
Mavrič, Barbara Angleščina    
Mejak, Giliola Italijanščina 1. A Aleksander Sluga
Mikolavčič, Mitja Športna vzgoja 2. G Janko Kokole
Nanut Planinšek, Zdenka Naravoslovje, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Novoselec, Katarina Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Parovel, Tomaž Fizika, naravoslovje    
Paulič Diesel, Simona Angleščina    
Pečar Bole, Bojana Biologija, naravoslovje, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Plaznik, Jadran Športna vzgoja 3. A Simona Paulič Diesel
Podgorelec, Martina Praktični pouk 1. F Biljana Babič
Pregeljc, Damjana Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. A Simon Grižonič
Rečnik, Robert Praktični pouk    
Rihter, Marko Praktični pouk 1. G Blaž Weber
Rudl, Ensi Slovenščina 1. Ag Anja Falkner
Sabotin, Senka Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. Br Helena Vergan
Slavec, Marija Kemija    
Sluga, Aleksander Praktični pouk    
Soldevilla, Leda Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. Ča Tadej Dragutinović
Šavron, Erika Družboslovje, italijanščina 2. CbF Maja Žnidaršič
Šircelj, Dušan Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi     
Škerjanc, Marko Praktični pouk    
Trajbar, Mitja Praktični pouk    
Umer, Joža Družboslovje, sociologija    
Uranjek, Damjan Športna vzgoja 3. CaE Mitja Trajbar
Valentič, Maja Italijanščina 2. A Nedjan Kastelic
Vergan, Helena Angleščina 1. Čb Franjo Harcet
Vigini, Daniel Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. C Zdenka Nanut Planinšek
Vouk, Renato Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. Bs Siniša Krt
Weber, Blaž Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. E Andreja Lenassi
Zrinski, Elen Slovenščina    
Žigon, Sabina Slovenščina 2. ČaE Erika Šavron
Žnidarič, Maja Matematika    


 

Ostali strokovni delavci:

Drožina, Iztok  ravnatelj 
Muzica Ambrožič, Natalija pomočnica ravnatelja
Marčetič, Alenka  šolska svetovalna delavka 
Simončič, Ana  šolska svetovalna delavka 
Ivančič, Mojca  knjižničarka

 


 

Tehnični delavci:

Grando, Alma  tajnik VIZ VI
Poljak, Maja knjigovodja, administrator
Kotnik, Lidija  računovodkinja
Poklar, Branko  vzdrževalec računalniške opreme
Parovel, Tomaž  vzdrževalec tehnik V
Kukanja, Igor  hišnik
Husičić, Nermina  čistilka
Veladžić, Namka čistilka
Hodžić, Elvira čistilka
Smajlović, Munevera čistilka
Topčagić, Ekrema čistilka
Hodžić, Sejad vzdrževalec
Ielusic Šuštar, Tadej vzdrževalec

 


 

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC):

Šav, Angel vodja
Jenko, Alenka administrator

 

Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux