DogodkiNovice

Delegacija nemških učiteljev in ravnateljev na obisku na STŠ Koper

Delegacija nemških učiteljev in ravnateljev na obisku na STŠ Koper

V ponedeljek, 11. marca 2024, smo na naši šoli gostili delegacijo 13 nemških učiteljev in ravnateljev,
ki jih je zanimalo, kako na naši šoli motiviramo dijake, da se ob morebitnem neuspehu (ko imajo npr.
zelo slabe ocene pri več predmetih ali celo ne izdelajo letnika) vseeno odločijo za nadaljevanje
šolanja in ne za opustitev le-tega. Ogromno vprašanj so učitelji in ravnatelji imeli v zvezi z delom z
dijaki s posebnimi potrebami, veliko pozornost pa so namenili tudi izvajanju mednarodnih projektov
ter izpostavili morebitno nadaljnje sodelovanje na tem področju.

Delegacijo sta sprejela ravnatelj šole, g. Iztok Drožina, ter koordinatorica mednarodnih projektov,
prof. Simona Paulič Diesel, ki sta jim predstavila tako programe, ki jih izvajamo na šoli, kot tudi samo
delovanje šole ter pripravo in izpeljavo mednarodnih projektov, s poudarkom na projektu BlendVET.

V sredo, 13. marca 2024, pa se bo del BlendVET projektnega tima udeležil zaključne konference
projekta, ki bo potekala v Ljubljani.

Prof. Simona Paulič Diesel

Skip to content