STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Vreme

Prijava na projekt za tehnike računalništva

ODPRTA JE PRIJAVA NA PROJEKT: Improved Vocational Skills- Better Employability (Malta 2018 – smer tehnik računalništva)

Kratka predstavitev: Februarja 2017 se je šola s projektom Improved  Vocational Skills- Better Employability prijavila za sodelovanje v mednarodnih projektih Evropske unije znotraj programa Erasmus+  ter bila izbrana za sodelovanje. Gre za sredstva EU, ki omogočajo tudi brezplačno mobilnost dijakov po Evropi (med drugim tudi opravljanje prakse v članicah EU).   

Kaj in kdo? Gre za opravljanje prakse naših dijakov na Malti in v Veliki Britaniji. Projekt je dvoleten.  V tem šolskem letu bo 10 dijakov smeri tehnik računalništva tri tedne praktično usposabljanje z delom (PUD) opravljalo na Malti oktobra oz. novembra 2018, 10 dijakov smeri frizer pa bo marca/aprila 2019 tri tedne PUD-a opravljalo v Veliki Britaniji. Trenutna prijava je namenjena SAMO 4. LETNIKU SMERI TEHNIK RAČUNALNIŠTVA.   

Kam? Dijaki bodo prakso opravljali tri tedne na Malti, v različnih računalniških podjetjih. Nastanjeni bodo v apartmajih.   

Kdaj? Odhod z letalom je predviden v nedeljo, 28. 10. 2018, vrnitev z letalom pa v nedeljo, 18. 11. 2018. Odhod je lahko tudi nekaj dni prej ali pozneje, v primeru, če pride do spremembe letov.   

Pred odhodom bodo dijaki imeli jezikovno, pedagoško in medkulturno pripravo, podpisali bodo pogodbo za sodelovanje v projektu. Izpeljana bosta tudi dva roditeljska sestanka.   

Spremljevalno osebje? Dijaki na prakso v tujino ne gredo sami, temveč bodo z njimi ves čas bivanja različni spremljevalci (prof. Paulič, drugi spremljevalec trenutno še ni določen).   

Kaj projekt pokriva/vključuje? Projekt vključuje brezplačno potovanje na Malto, brezplačno nastanitev, brezplačno opravljanje prakse, Coris zavarovanje za čas bivanja v tujini, iz projekta bomo poskušali pokriti tudi čim več stroškov za hrano ter strokovne ekskurzije (natančne informacije o tem bodo znane in podane naknadno, ko bodo znani vsi stroški).   

Kako se prijaviš? Motivacijsko pismo v angleščini (uradno pismo!) pošlji kot Wordowo datoteko na email simonapaulic@yahoo.com do petka, 14. 9. 2018, do 18.00. Kasnejše prijave bodo zavrnjene! Dijake bo izbirala komisija, v kateri bodo g. ravnatelj, vodja praktičnega pouka, vodja projekta, prof. angleškega jezika, svoje mnenje pa bo podal tudi razrednik. Pri izboru bodo imeli prednost dijaki z več znanja, tako na praktičnem kot tudi na jezikovnem področju, v kombinaciji z ustreznim odnosom. Prednost imajo tudi dijaki iz socialno ogroženih družin, dijaki s posebnimi potrebami ter migranti. Dijaki bodo o izbiri obveščeni do 19. 9. 2018 na njihov email, nato bo v nekaj dneh sledil 1. roditeljski sestanek.

Dodatne informacije: simonapaulic@yahoo.com. Informacije najdeš tudi na spletni strani šole ter na Facebooku, na STŠ mednarodni projekti.   

Prof. Simona Paulič, vodja projekta

Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?