STŠ napis

Srednja tehniška šola Koper

Zaposleni

Vodstvo šole:
 
Ravnatelj: Iztok Drožina
Pomočnica ravnatelja: Natalija M. Ambrožič 
Vodja praktičnega pouka: Aleksander Pohlen
 

Seznam učiteljev:
 
Priimek in ime Predmet Razred Namestnik Elektronski naslov Telefon
Babič, Biljana Praktični pouk 3. F Bojana Pečar Bole 6625271
Baruca, Ingrid Podjetništvo, organizacija poslovanja       -
Cerkvenik, Karmen Matematika   1. Ag 6625287
Đorović, Aleksandar Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi   5. Brs   -
Falkner, Anja Italijanščina 3. CČa Andreja Lenasi 6625289
Florjančič, Andrej Računalništvo   4. Ag   6625292
Gazič, Mojca Likovna umetnost, umetnost, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. Br Simona Paulič   6625286
Gorjan, Melina Praktični pouk   1. F   6625272
Grižonič, Simon Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi   2. B   -
Grom, Špela Angleščina 2. CF Bianka Ledinek Pahor   -
Harcet, Franjo Praktični pouk   1. Ča 6625298
Hreščak, Erika Angleščina 2. Bg Joža Umer 6625284
Jahn, Marjan Praktični pouk 1. G Samo Štamberger   6625273
Jelen, Branko Praktični pouk   1. Čb   6625298
Jurkovič, Ana Slovenščina 2. Čb, Db   Branko Poklar   -
Jurkovič, Marija Matematika 1. Čb Branko Jelen   -
Kastelic, Nedjan Praktični pouk       -
King, Mojca Matematika 4. Ag Andrej Florjančič   6625287
Kocjančič, Dolores Italijanščina 1. B Daniel Vigini   6625289
Kocjančič, Nevio Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. Db Marko Rihter   6625295
Korošec, Erika Geografija, družboslovje, psihologija 2. Ag Marija Slavec 6625286
Kozjak, Igor Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. A Ingrid Baruca   6625287
Krt, Siniša Zgodovina, družboslovje 3. ABg Dušan Šircelj 6625286
Kuzman, Franjo Praktični pouk   4. B   6625273
Ledinek Pahor, Bianka Slovenščina 5. Brs Aleksander Đorović   6625294
Lenassi, Andreja Matematika 3. ČbD Anja Falkner   -
Maraž, Jelica Slovenščina 4. Bg Marko Munih 6625294
Mavrič, Barbara Angleščina       -
Mejak, Giliola Italijanščina 1. A Angel Šav   6625289
Mesarić, Alen Slovenščina   1. C   -
Mikolavčič, Mitja Športna vzgoja 1. C Alen Mesarić   -
Munih, Marko Fizika   4. Bg   6625288
Nanut Planinšek, Zdenka Naravoslovje, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. Da Elen Zrinski   -
Novoselec, Katarina Matematika, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. F Melina Gorjan   6625292
Parovel, Tomaž Matematika, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. B Franjo Kuzman   -
Paulič, Simona Angleščina   4. Br 6625284
Pečar Bole, Bojana Biologija, naravoslovje, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. Bs Erika Korošec 6625290
Plaznik, Jadran Športna vzgoja 2. A Renato Vouk -
Pohlen, Aleksander Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi, praktični pouk       -
Poklar, Branko Informatika, stokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi   2. ČbDb -
Pregeljc, Damjana Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 3. A Aleksander Pohlen   6625295
Rečnik, Robert Praktični pouk 2. Da Maja Žnidarič   6625273
Rihter, Marko Praktični pouk   1. Db   6625273
Rudl, Ensi Slovenščina 1. Ag Karmen Cerkvenik 6625294
Sabotin, Senka Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. Ča Franjo Harcet   6625292
Slavec, Marija Kemija   1. Ag   -
Šav, Angel Praktični pouk, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi   1. A   6625273
Šircelj, Dušan Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    3. ABg 6625291
Škerjanc, Marko Praktični pouk 1. Db Marko Podgornik    
Štemberger, Samo Družboslovje 2. G Marjan Jahn   -
Trajbar, Mitja Praktični pouk   3. B   6625273
Umer, Joža Družboslovje, sociologija   2. Bg 6625286
Uranjek, Damjan Športna vzgoja 3. B Mitja Trajbar -
Valentič, Maja Italijanščina 2. B Simon Grižonič 6625289
Vergan, Helena Angleščina 2. Ča Marko Škerjanc   -
Vigini, Daniel praktični pouk, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi   1.B   -
Vouk, Renato Matematika, fizika   2. A   -
Zrinski, Elen Slovenščina   1. Da   6625294
Žnidarič, Maja Matematika   2. Da    

 


Ostali strokovni delavci:

Svetovalna delavka: Alenka Marčetič

Knjižničarka: Mojca Ivančič

Laborantka za biologijo: Adrijana Šuligoj

Laborant za fiziko: Igor Kukanja

Laborantka za kemijo: Nevenka Bračun

 


Medpodjetniški izobraževalni center (MIC):

Vodja: Angel Šav, tel. 05 6625270

Administratorka: Alenka Jenko, tel. 05 6625230

 


Tehnični delavci:

Poslovna sekretarka: Alma Grando

Računovodkinja: Lidija Kotnik

Vzdrževalec računalniške opreme: Branko Poklar

Hišnik: Nedjan Kastelic

Čistilka: Nermina Husičić

Čistilka: Namka Veladžić

Čistilka: Elvira Hodžić

Vzdrževalec: Sejad Hodžić

Vzdrževalec: Ielusic Šuštar Tadej

 

Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?