STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Zaposleni

STROKOVNI DELAVCI – UČITELJI
V šolskem letu 2019/20 na šoli poučujejo naslednji učitelji:
 
Učitelj Predmet, ki ga poučuje Razrednik Nadomestni razrednik
Babič, Biljana Praktični pouk 1. F Melina Gorjan
Božič, Matej Praktični pouk 2. Čb Joža Umer
Cerkvenik, Karmen Matematika    
Dragutinović, Tadej Praktični pouk    
Đorović, Aleksandar Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Falkner, Anja Italijanščina    
Florjančič, Andrej Računalništvo    
Furlan, Katarina Angleščina 3. CF Martina Podgorelec
Gazič, Mojca Likovna umetnost, umetnost, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. E Sabina Žigon
Gorjan, Melina Praktični pouk    
Grižonič, Simon Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. Bs Franjo Kuzman
Harcet, Franjo Praktični pouk 3. Č Barbara Hrvatin
Hreščak, Erika Angleščina 1. B Janko Kokole
Hrvatin, Barbara Podjetništvo, organizacija poslovanja    
Ivančič, Matjaž Fizika 1. Bg Marija Slavec
Jahn, Marjan Praktični pouk    
Jurkovič, Ana Slovenščina 1. Ča Tadej Dragutinović
Jurkovič, Marija Matematika 3. B Simona Paulič Diesel
Kastelic, Nedjan Praktični pouk    
King, Mojca Matematika 5. Bs Aleksander Sluga
Kocjančič, Dolores Italijanščina 4. B Aleksander Pohlen
Kocjančič, Nevio Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 2. ČaD Erika Šavron
Kokole, Janko Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Korošec, Erika Geografija, družboslovje, psihologija 1. Ag Leda Soldevilla
Kozjak, Igor Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Krt, Siniša Zgodovina, družboslovje 2. Ag Andrej Florjančič
Kuzman, Franjo Praktični pouk    
Ledinek Pahor, Bianka Slovenščina 2. B Marjan Jahn
Lenassi, Andreja Matematika 2. CbF Bojana Pečar Bole
Mahne Kalin, Alan Praktični pouk    
Maraž, Jelica Slovenščina 3. Ag Igor Kozjak
Mavrič, Barbara Angleščina    
Mejak, Giliola Italijanščina 4. A Aleksandar Đorović
Mikolavčič, Mitja Športna vzgoja 3. D Marko Škerjanc
Nanut Planinšek, Zdenka Naravoslovje, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Novoselec, Katarina Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Parovel, Tomaž Fizika, naravoslovje    
Paulič Diesel, Simona Angleščina    
Pečar Bole, Bojana Biologija, naravoslovje, strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Plaznik, Jadran Športna vzgoja 2. A Nedjan Kastelic
Podgorelec, Martina Praktični pouk    
Pohlen, Aleksander Praktični pouk    
Pregeljc, Damjana Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 3. A Dušan Šircelj
Rečnik, Robert Praktični pouk    
Rihter, Marko Praktični pouk    
Rudl, Ensi Slovenščina 4. Ag Karmen Cerkvenik
Sabotin, Senka Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 4. Br Katarina Novoselec
Slavec, Marija Kemija    
Sluga, Aleksander Praktični pouk    
Soldevilla, Leda Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Šavron, Erika Družboslovje, italijanščina 2. G Mitja Trajbar
Šircelj, Dušan Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi     
Škerjanc, Marko Praktični pouk    
Štemberger, Samo Družboslovje 1. G Janko Weber
Trajbar, Mitja Praktični pouk    
Umer, Joža Družboslovje, sociologija    
Uranjek, Damjan Športna vzgoja 2. CaE Elen Zrinski
Valentič, Maja Italijanščina 1. A Jadran Plaznik
Vergan, Helena Angleščina 5. Br Tomaž Parovel
Vigini, Daniel Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. C Marko Rihter
Vouk, Renato Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi 1. D Robert Rečnik
Weber, Blaž Strokovno-teoretični predmeti/moduli/vsebinski sklopi    
Zrinski, Elen Slovenščina    
Žigon, Sabina Slovenščina    
Žnidarič, Maja Matematika 1. Čb Zdenka Nanut Planinšek

 


 

Ostali strokovni delavci:

Drožina, Iztok  ravnatelj 
Muzica Ambrožič, Natalija pomočnica ravnatelja
Marčetič, Alenka  šolska svetovalna delavka 
Simončič, Ana  šolska svetovalna delavka 
Ivančič, Mojca  knjižničarka
Pohlen, Aleksander  organizator praktičnega pouka in PUD-a

 


 

Tehnični delavci:

Grando, Alma  tajnik VIZ VI
Poljak, Maja knjigovodja, administrator
Kotnik, Lidija  računovodkinja
Poklar, Branko  vzdrževalec računalniške opreme
Parovel, Tomaž  vzdrževalec tehnik V
Kukanja, Igor  hišnik
Husičić, Nermina  čistilka
Veladžić, Namka čistilka
Hodžić, Elvira čistilka
Smajlović, Munevera čistilka
Topčagić, Ekrema čistilka
Hodžić, Sejad vzdrževalec
Ielusic Šuštar, Tadej vzdrževalec

 


 

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC):

Šav, Angel vodja
Jenko, Alenka administrator

 

Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux