STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Vpis

VPIS NA SREDNJO TEHNIŠKO ŠOLO KOPER

Osnovnošolke in osnovnošolci se lahko na naši šoli vpišete v različne programe:

1. Srednješolsko splošno izobraževanje:

 • Tehniška gimnazija – 56 kandidatov

2. Srednje strokovno izobraževanje: 

 • Strojni tehnik – 56 kandidatov

3. Srednje poklicno izobraževanje

 • Avtoserviser – 26 kandidatov
 • Inštalater strojnih inštalacij – 26 kandidatov
 • Mehatronik operater – 26 kandidatov (tudi v vajeniški obliki)
 • Računalnikar – 52 kandidatov
 • Frizer – 26 kandidatov

4. Nižje poklicno izobraževanje:

 • Pomočnik v tehnoloških procesih – 16 kandidatov

5. Poklicno-tehniško izobraževanje (vpis v 4. letnik):

 • Strojni tehnik – 28 kandidatov
 • Tehnik računalništva – 28 kandidatov
 • Tehnik mehatronike – 16 kandidatov

 

POMEMBNI DATUMI V PRIJAVNO-VPISNEM POSTOPKU  (za srednješolsko splošno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje):

- 12. in 13. februar 2021– informativni dan na srednjih šolah in v dijaških domovih.

- Do 2. aprila 2021– prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šol. l. 2021/2022.

- Do 8. aprila 2021– javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ).

- Do 22. aprila 2021 – morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/22. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

- Do 25. maja 2021– prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika SŠ, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole, kjer so še prosta mesta) in učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

- 27. maj 2021– obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (po pošti).

- 16.–21. junij 2021– prinašanje dokumentov za vpis (po razporedu, ki ga pošlje šola); kandidati, ki bodo prijavljeni na programe, kjer vpis ne bo omejen, se bodo s tem tudi vpisali.

Kandidati, ki bodo prijavljeni na programe z omejitvijo vpisa (prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest), bodo o postopku in vseh datumih, povezanih z izbirnim postopkom, obveščeni po pošti ali elektronski pošti.

- 1. julij 2021– objava prostih mest za vpis (na spletni strani MIZŠ).

- Od 2. julija 2021– vpis na programe, kjer bodo še prosta mesta.

Kandidate, ki bodo imeli v 9. razredu popravne izpite in v roku ne bodo izpolnjevali pogojev za vpis, bodo od 2. julija dalje lahko izpodrinili kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis.

Vpis se zaključi 31. avgusta 2021.

 

VPIS V POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (3 + 2)

V poklicno-tehniško izobraževanje se lahko vpišejo dijaki, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje ustrezne usmeritve. Dijaki, ki so zaključili program:

 • AVTOSERVISER – imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik, tehnik računalništva in tehnik mehatronike, ki se izvajajo na naši šoli;
 • MEHATRONIK OPERATER –  imajo  možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik, tehnik računalništva in tehnik mehatronike, ki se izvajajo na naši šoli;
 • RAČUNALNIKAR  –  imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem  poklicno-tehniškem izobraževanju v programih tehnik računalništva in tehnik mehatronike, ki se izvajata na naši šoli;
 • INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ – imajo možnost nadaljevanja izobraževanja na srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju v programih strojni tehnik in tehnik mehatronike, ki se izvajata na naši šoli.

 

POMEMBNI DATUMI V PRIJAVNO-VPISNEM POSTOPKU (za poklicno-tehniško izobraževanje):

 • Do 17. maja 2021– prijava  za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja.
 • Do 21. maja 2021– javna objava številčnega stanja prijav na (spletni strani MIZŠ).
 • Do 7. junija 2021– morebitni prenosi prijav.

Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

 • Do 22. junija 2021– obveščanje dijakov o morebitni omejitvi vpisa. Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za posamezni program tudi po 7. juniju 2021 bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest, bo šola s soglasjem ministrice, pristojne za izobraževanje, sprejela sklep o omejitvi vpisa ali spremembi obsega vpisa (morebitno povečanje obsega razpisanih mest).
 • Do 1. julija 2021– vpis prijavljenih kandidatov.

Za dijake, ki bodo opravili zaključni izpit na naši šoli v spomladanskem rok, bo šola podatke o pogojih pridobila iz obstoječih evidenc. Dijaki, ki bodo zaključni izpit opravili v jesenskem roku, bodo v svetovalno službo prinesli spričevalo zaključnega izpita takoj, ko ga bodo prejeli, vendar šola tem dijakom ne zagotavlja vpisnega mesta. Po 1. juliju šola lahko sprejme tudi dijake, ki do 17. maja niso oddali prijave za vpis in izpolnjujejo pogoje za vpis. Vpis poteka do zapolnitve prostih mest, vendar najkasneje do 31. avgusta 2021.

V primeru, da bo na šoli število prijavljenih kandidatov za posamezni program bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest in bo šola s soglasjem ministrice, pristojne za izobraževanje, vpis omejila, bo vpisni postopek potekal nekoliko drugače in bodo dijaki o njem pravočasno obveščeni.

V primeru omejitve vpisa prijavljene kandidate šola izbere na podlagi točk, pridobljenih z:

 • učnim uspehom iz slovenščine, matematike in splošnim učnim uspehom v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk;
 • učnim uspehom iz slovenščine, strokovnega predmeta in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisom in vpisnim postopkom dobite pri svetovalnih delavkah:

 • ana.simoncic@sts.si (za programe AVTOSERVISER, INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ, POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH),
 • alenka.marcetic@sts.si (za programe TEHNIŠKA GIMNAZIJA, STROJNI TEHNIK, RAČUNALNIKAR, MEHATRONIK OPERATER in FRIZER).

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/2022

 
 
Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux