STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit, s katerim kandidat dokaže doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.
 
Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (SSI, PTI) ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.
 
Poklicna matura poteka v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.
 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. Kandidat lahko izbere tudi peti maturitetni predmet. 
 
Predmeti skupnega dela poklicne mature so: 
- izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta (strojništvo ali računalništvo).
 
Predmeti izbirnega dela poklicne mature so: 
- matematika ali tuji jezik (angleščina ali italijanščina), 
- izdelek oz. storitev z zagovorom (četrti predmet poklicne mature).
 
 

 

 
Dodatna pojasnila o poteku poklicne mature dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije, Eriki Korošec, vsak ponedeljek od 10.00 do 10.30 v kabinetu poklicne mature 0.3 (tel. št. 05-6625293) ali preko elektronske pošte erika.korosec@sts.si.
 
NOVO 
Poklicna matura - 4. predmet
 
Trenutne razmere so marsikomu spremenile načrte pri izdelavi projektne naloge – 4. predmeta poklicne mature. Okoliščinam se bomo prilagodili z nekaj spremembami:
 
1. zamik oddaje naloge oz. izdelka ter Poročila o izvedbi 4. predmeta poklicne mature mentorju v pregled: nov datum je petek, 24. april 2020;
2. oddaja končanega Poročila o izvedbi 4. predmeta poklicne mature tajnici poklicne mature (1 izvod tiskano in vezano, poslano tudi v elektronski obliki): nov datum je petek, 8. maj 2020;
3. objektivni razlogi in težave pri izdelavi naloge: kandidati se individualno dogovarjate z mentorjem o drugih možnih rešitvah.
 
Vsekakor morate poskrbeti za lastno zdravje in zdravje drugih, zato nikakor ni dovoljeno, da delate skupinsko.
 
V primeru drugih navodil s strani pristojnih služb boste pravočasno obveščeni. 
 
Erika Korošec, tajnica poklicne mature
 

Predprijava k poklicni maturi

Prijava k poklicni maturi

Odjava od poklicne mature

Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature

Predmeti poklicne mature

Koledar aktivnosti za 4. izpitno enoto za šolsko leto 2019/20

Teme za opravljanje 4. predmeta poklicne mature (projektna naloga) – tehnik računalništva

Teme za opravljanje 4. predmeta poklicne mature (projektna naloga) – strojni tehnik

Obrazci za 4. izpitno enoto

Navodila za izdelavo poročila o izvedbi projektne naloge

Video za oblikovanje naloge

 
 
Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux