STŠ napis

Srednja tehniška šola Koper

Splošna matura

Maturitetni predmeti
 
Matura je sestavljena iz skupnega dela, ki obsega tri predmete, in izbirnega dela, ki obsega dva oziroma izjemoma tri predmete.
 
Obvezni del mature:
  • slovenščina
  • matematika na osnovni ali višji ravni
  • tuji jezik (italijanščina ali angleščina) na osnovni ali višji ravni
 
 Izbirni del mature:
  • še največ en jezik, ki ni bil izbran kot obvezni: italijanščina ali angleščina
  • zgodovina
  • fizika
  • mehanika
  • računalništvo
 
Kandidat lahko opravlja na višji ravni zahtevnosti največ dva maturitetna predmeta. Če sta to dva tuja jezika, se upošteva jezik, kjer kandidat doseže višje število točk.
 
Tretji izbirni predmet na maturi je dodaten in zanj omejitve ne veljajo. Namenjen je izboljšanju končne ocene. Njegova ocena lahko nadomesti pozitivno oceno predmeta iz izbirnega dela mature, negativne ocene pa ne more nadomestiti.
 
Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena. 
 
Kandidat, ki je ocenjen z najmnaj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli.
 

Maturiteni koledar za šolsko leto 2015/16

 
Splošna matura 2016 – jesenski rok
 
Ustni zagovor seminarske naloge iz računalništva bo potekal 
23. 8. 2016, ob 11.00 (učilnica 2.01, 2. nadstropje)
ali
29. 8. 2016, ob 11.00 (učilnica 2.01, 2. nadstropje).
 
Seminarsko nalogo je potrebno oddati mentorju  vsaj 3 dni pred ustnim zagovorom.
 
Tajnica splošne mature
Dolores Kocjančič
 
Več informacij o poteku splošne mature dobite na spletni strani RIC-a in pri tajnici šolske maturitetne komisije Dolores Kocjančič, vsak torek v času govorilnih ur (10.15-11.00) v kabinetu 0.3.
 
 
Obrazci in plačila maturitetnega izpita na maturi 2017.
Obrazci za kandidate (kliknite na povezavo za prenos):
 
Pomembno:
Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja.
 
 
Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?