STŠ napis

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (2)

Sednja tehniška šola Koper

Poklicna matura

 

Dijaki v obeh programih: strojni tehnik (srednje strokovno izobraževanje in srednje poklicno izobraževanje), ter tehnik računalništva (srednje poklicno izobraževanje) zaključijo šolanje s poklicno maturo. Poklicna matura poteka v treh rokih: spomladanski, jesenski in zimski rok.
Tajnica poklicne mature je Giliola Mejak.
 
Strojni tehnik
Program SSI (4. A) in SPTI (5. Bs)
 
Obvezni del:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz strojništva,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor s strokovnega področja.
Izbirni del:
 • pisni in ustni izpit iz matematike ali
 • angleščine ali
 • italijanščine (po izbiri dijaka).
 
Tehnik računalništva
Program SPTI (5. Br)
 
Obvezni del:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz računalništva,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor s strokovnega področja.
Izbirni del:
 • pisni in ustni izpit iz matematike ali
 • angleščine ali
 • italijanščine (po izbiri dijaka).

 
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI (prvi in tretji predmet)
 
Splošnoizobraževalni predmeti skupnega dela poklicne mature (prvi predmet poklicne mature) so obvezni za vse kandidate in obsegajo: slovenščino; na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela poklicne mature namesto slovenščine italijanščina, na območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost, pa kandidat lahko izbere slovenščino ali madžarščino.
Splošnoizobraževalni predmeti izbirnega dela poklicne mature (tretji predmet poklicne mature) so: tuji jeziki, matematika in drugi jezik.
 Pravila glede izbirnih predmetov poklicne mature: na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, se kandidat v šoli z italijanskim učnim jezikom v izbirnem delu poklicne mature lahko odloči med matematiko, tujim jezikom ali slovenščino kot drugim jezikom. Na teh območjih je v šolah s slovenskim učnim jezikom v izbirnem delu poklicne mature na voljo matematika, tuji jezik ali italijanščina kot drugi jezik.
 
SLOVENŠČINA (prvi predmet poklicne mature)
 • deli izpita in število možnih točk
Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk
 • členitev pisnega izpita in trajanje
Izpitna pola 1: razčlemba neumetnostnega besedila; 60 minut
Izpitna pola 2: interpretacija umetnostnega besedila; 60 minut
 
MATEMATIKA (tretji predmet poklicne mature)
 • deli izpita in število možnih točk
Pisni izpit: 70 točk
 Ustni izpit: 30 točk
 • členitev pisnega izpita in trajanje
Ena izpitna pola: 11 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve; 120 minut
 
ANGLEŠČINA (tretji predmet poklicne mature)
 • deli izpita in število možnih točk
 Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk
 • členitev pisnega izpita in trajanje
Izpitna pola 1: bralno razumevanje; 60 minut
Izpitna pola 2: pisno sporočanje; 60 minut A - krajši pisni sestavek B - daljši pisni sestavek
 
 
ITALIJANŠČINA (kot tuji in drugi jezik; tretji predmet poklicne mature)
 • deli izpita in število možnih točk
Pisni izpit: 60 točk
Ustni izpit: 40 točk
 • členitev pisnega izpita in trajanje
 Izpitna pola 1: bralno razumevanje; 60 minut
 Izpitna pola 2: pisno sporočanje; 60 minut A - krajši pisni sestavek B - daljši pisni sestavek
 
 
Drugi in četrti predmet
Drugi predmet je obvezen za vse kandidate. Pri njem izkazujejo temeljno strokovno znanje, ki so ga usvojili pri različnih obveznih strokovnih modulih. Največkrat ime izpita drugega predmeta poklicne mature opredeljuje strokovno področje izobraževalnega programa in ni enako programski enoti izobraževalnega programa.
 Četrti predmet poklicne mature je določen z izobraževalnim programom in se izvaja kot:
  - izdelek oziroma storitev in zagovor
 
 
STROJNI TEHNIK
STROJNIŠTVO
Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 70 točk
ustni izpit: 30 točk
Členitev pisnega izpita in trajanje: 1. izpitna pola: 30 minut
2. izpitna pola: 90 minut
 
IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR
Deli in členitev izpita v točkah:
 Izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
 • načrtovanje: 20 točk
 • izvedba: 50 točk
 • dokumentacija: 10 točk
Zagovor: 20 točk
 
 
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
RAČUNALNIŠTVO
Deli izpita v točkah:
pisni izpit: 60 točk
ustni izpit: 40 točk
Členitev pisnega izpita in trajanje: 1. izpitna pola: 120 minut
 
IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR
Deli in členitev izpita v točkah:
 Izdelek oziroma storitev: 80 točk, od tega:
 • načrtovanje: 10 točk
 • izvedba: 55 točk
 • dokumentacija: 15 točk
Zagovor: 20 točk

 

Razpored zimskega roka poklicne mature

Zimski rok poklicne mature

Koledar

Teme za projektno nalogo, strojni tehnik

Teme za projektno nalogo, tehnik računalništva

Smernice za izdelavo projektnih nalog

Obrazci

 
Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?