STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit, s katerim kandidat dokaže doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.
 
Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (SSI, PTI) ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.
 
Poklicna matura poteka v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.
 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. Kandidat lahko izbere tudi peti maturitetni predmet. 
 
Predmeti skupnega dela poklicne mature so: 
- slovenščina, 
- izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta (strojništvo ali računalništvo).
 
Predmeti izbirnega dela poklicne mature so: 
- matematika ali tuji jezik (angleščina ali italijanščina), 
- izdelek oz. storitev z zagovorom (četrti predmet poklicne mature).
 
Več informacij o poklicni maturi: 
- zimski izpitni rok poklicne mature 2017/2018
 
 

- spomladanski izpitni rok poklicne mature 2018/2019

 
Dodatna pojasnila o poteku poklicne mature dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije, Eriki Korošec, vsak ponedeljek od 9.00 do 9.30 v kabinetu poklicne mature 0.3 (tel. št. 05-6625293) ali preko elektronske pošte erika.korosec@sts.si.
 

Predprijava k poklicni maturi

Prijava k poklicni maturi

Vloga za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami pri opravljanju mature

Predmeti poklicne mature

Koledar aktivnosti za 4. izpitno enoto za šolsko leto 2018/19

Teme za opravljanje 4. predmeta poklicne mature (projektna naloga) – tehnik računalništva

Teme za opravljanje 4. predmeta poklicne mature (projektna naloga) – strojni tehnik

Obrazci za 4. izpitno enoto

 
Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?