STŠ napis

Srednja tehniška šola Koper

Dijaška skupnost

V okviru povezovanja dijakov delujejo na srednjih šolah dijaške skupnosti, ki so povezane v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS).
Tudi na Srednji tehniški šoli Koper ima dijaška skupnost že dolgo tradicijo. Dijaško skupnost STŠ Koper, v katero so vključeni vsi dijaki šole, sestavljajo predstavniki – predsedniki vseh razredov. Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še podpredsednik. 

V šolskem letu 2016/17 dijaško skupnost predstavljajo:

 • predsednik dijaške skupnosti: Matic Rupnik
 • namestnik predsednika: Filip Petrović
 • predstavnika dijakov v svetu šole: Matic Rupnik in Mitja Zugan
 • predstavnika dijakov v odboru za šolski sklad: Sarah Rešić in Domen Iglič
 • predstavnik dijakov v komisiji za kakovost: Blaž Volk
 • predstavnik dijakov v komisiji za šolsko prehrano: Aljaž Tomažič

Mentorica dijaške skupnosti je Jelica Maraž. Njena naloga je, da dijake usmerja pri delu in jim pomaga pri reševanju morebitnih težav. 

Na sestankih se srečujejo predsedniki razredov, ki zastopajo interese dijakov, posredujejo njihova mnenja, želje, pripombe, težave, pobude ... 

NALOGE DIJAŠKE SKUPNOSTI

Načrt dela dijaške skupnosti STŠ Koper za šolsko leto 2016/17 obsega naslednje naloge:

 • sproti reševati težave dijakov, spremljati njihove pobude, predloge, vprašanja;
 • skrbeti za čim boljše vzdušje na šoli, prijetno in aktivno šolsko življenje;
 • pomagati pri organizaciji kulturnih in drugih dejavnosti na šoli;
 • sodelovati z vodstvom šole;
 • sodelovati z Obalno dijaško skupnostjo;
 • sodelovati z Dijaško organizacijo Slovenije (aktivna udeležba na sejah);
 • sodelovati v dobrodelnih prireditvah in akcijah;
 • konstruktivno sodelovati v vseh komisijah na šoli, kjer imamo svoje predstavnike.

Dijaška skupnost pričakuje, da boste dijaki prispevali svoja mnenja, pričakovanja, želje, kritike, pripombe, saj bomo le skupaj lahko poskrbeli za prijetno in aktivno življenje na šoli. Kontaktirate nas lahko preko predstavnika ali neposredno na sestankih dijaške skupnosti.

 

Nazaj

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?